Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47806

Sist oppdatert: 2010-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2010-2011), Innst. 129 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-10 12:09:40.397j 10. des 2010 Votering i sak 2 Kapittel 571 post 60 - FrP mot Ja 78% (80/103) 22% (23/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:10:01.557j 10. des 2010 Votering sak 2 - Øvrige poster i innstillingen Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)