Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47805

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2010-2011) unntatt kap. 456, 3456, 490, 491 og 3490, Innst. 102 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:09:25.763j 6. des 2010 Romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)