Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47803

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 5 (2010-2011), Innst. 132 S (2010-2011)

Beskrivelse: Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:28:26.520j 13. des 2010 Sak nr. 4 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)