Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47800

Sist oppdatert: 2010-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 L (2010-2011), Innst. 120 L (2010-2011), Lovvedtak 29 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:51:58.700n 9. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:52:21.683n 9. des 2010 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP, H og V. Nei 44% (44/101) 56% (57/101) 40% (68/169)
2010-12-09 19:53:11.480j 9. des 2010 Romertall II § 5-7 b fjerde ledd og romertall III § 9-3 første ledd bokstav b Ja 56% (57/102) 44% (45/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:53:40.770j 9. des 2010 Romertall VI Ja 74% (72/97) 26% (25/97) 43% (72/169)
2010-12-09 19:54:06.297j 9. des 2010 Øvrige paragrafer under romertall II og III, samt hele romertall I, IV, V og VII Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
2010-12-09 19:54:18.543j 9. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)