Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47798

Sist oppdatert: 2010-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 LS (2010-2011), Innst. 145 S (2010-2011)

Beskrivelse: Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-17 12:56:00.907n 17. des 2010 Forslag nr. 16 på vegne av V. Nei 3% (3/95) 97% (92/95) 44% (74/169)
2010-12-17 12:56:36.110n 17. des 2010 Forslag nr. 11 - 15 på vegne av KrF. Nei 6% (6/98) 94% (92/98) 42% (71/169)
2010-12-17 12:56:53.023n 17. des 2010 Forslag nr. 5 - 10 på vegne av FrP. Nei 22% (22/98) 78% (76/98) 42% (71/169)
2010-12-17 12:57:11.993n 17. des 2010 Forslag nr. 2 - 4 på vegne av FrP, H og V. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
2010-12-17 12:57:31.077n 17. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
2010-12-17 12:57:45.657j 17. des 2010 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)