Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47793

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 L (2010-2011), Innst. 146 L (2010-2011), Lovvedtak 31 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 16:05:38.447n 13. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 19% (21/110) 81% (89/110) 35% (59/169)
2010-12-13 23:26:36.230j 13. des 2010 Romertall I, II, III og IV Ja 76% (78/103) 24% (25/103) 39% (66/169)
2010-12-13 23:27:02.397j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 75% (74/99) 25% (25/99) 41% (70/169)