Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47790

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 S (2010-2011), Innst. 139 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:38:26.023n 13. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 25% (26/104) 75% (78/104) 38% (65/169)
2010-12-13 23:38:40.100j 13. des 2010 romertallene I og II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)