Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47786

Sist oppdatert: 2010-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2010-2011), Innst. 167 S (2010-2011)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009 - 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-17 12:54:46.990j 17. des 2010 Innstillingens forslag til vedtak. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)