Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-10 12:01:54.843n 10. des 2010 Forslag nr. 25 på vegne av KrF. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:02:20.277n 10. des 2010 Forslag nr. 24 på vegne av H og KrF. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:03:07.257n 10. des 2010 Forslag nr. 10 - 23 på vegne av FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)
2010-12-10 12:03:38.293n 10. des 2010 Forslag nr. 7 og 9 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
2010-12-10 12:04:06.240n 10. des 2010 Forslag nr. 6 og 8 på vegne av FrP og H. Nei 40% (41/103) 60% (62/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:04:32.610n 10. des 2010 Forslag nr. 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (47/103) 54% (56/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:06:11.873n 10. des 2010 Forslag nr. 1, 2 og 4 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:06:36.037n 10. des 2010 Forslag nr. 5 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (46/102) 55% (56/102) 40% (67/169)
2010-12-10 12:07:17.387j 10. des 2010 Rammeområde 1 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX. Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
2010-12-10 12:07:53.357j 10. des 2010 Rammeområde 6 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)