Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:45:00.103n 9. des 2010 Forslag nr. 13 - 15 på vegne av KrF. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
2010-12-09 19:45:22.193n 9. des 2010 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/102) 93% (95/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:45:50.650n 9. des 2010 Forslag nr. 10 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 31% (32/102) 69% (70/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:46:12.987n 9. des 2010 Forslag nr. 9 på vegne av FrP, H og V. Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:46:36.743n 9. des 2010 Forslag nr. 1 - 8 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
2010-12-09 19:48:43.713j 9. des 2010 Rammeområde 16 med romertall I, II, III, IV, V, VI og VII. Ja 57% (58/102) 43% (44/102) 40% (67/169)