Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47778

Sist oppdatert: 2010-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 11 S (2010-2011)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-07 18:26:54.807n 7. des 2010 Forslag nr. 12 - 15 på vegne av FrP. Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)
2010-12-07 18:27:18.860n 7. des 2010 Forslag nr. 11 på vegne av FrP og H. Nei 42% (44/104) 58% (60/104) 38% (65/169)
2010-12-07 18:27:47.567n 7. des 2010 Forslag nr. 1 - 10 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)
2010-12-07 18:28:24.500j 7. des 2010 romertallene I, II, III, IV og V. Ja 52% (54/104) 48% (50/104) 38% (65/169)