Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47777

Sist oppdatert: 2010-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 10 S (2010-2011)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-02 17:30:01.253j 2. des 2010 Rammeområde 14 med romertall I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)