Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 47773

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 6 S (2010-2011)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:06:30.933n 6. des 2010 Forslag nr. 25 på vegne av H. Nei 21% (21/102) 79% (81/102) 40% (67/169)
2010-12-06 18:06:53.703n 6. des 2010 Forslag nr. 15 - 22 og 24 på vegne av FrP. Nei 23% (23/102) 77% (79/102) 40% (67/169)
2010-12-06 18:07:17.097n 6. des 2010 Forslag nr. 14 og 23 på vegne av FrP. Nei 40% (40/101) 60% (61/101) 40% (68/169)
2010-12-06 18:07:35.513n 6. des 2010 Forslag nr. 7 på vegne av FrP og H. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
2010-12-06 18:07:58.100n 6. des 2010 Forslag nr. 3, 9 og 12 på vegne av FrP og H. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
2010-12-06 18:08:25.313n 6. des 2010 Forslag nr. 1, 2, 4 - 6, 8, 10, 11 og 13 på vegne av FrP og H. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
2010-12-06 18:08:51.877j 6. des 2010 Rammeområde 5 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII og VIII. Ja 60% (61/102) 40% (41/102) 40% (67/169)