Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-26 01:45:31.933n 26. nov 2010 Forslag nr. 42 - 61 på vegne av V. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:45:54.930n 26. nov 2010 Forslag nr. 31 - 38, 39a, 40 og 41 på vegne av KrF. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
2010-11-26 01:46:14.880n 26. nov 2010 Forslag nr. 30 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
2010-11-26 01:46:34.883n 26. nov 2010 Forslag nr. 19 - 27, 28a og 29a på vegne av H. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:46:53.930n 26. nov 2010 Forslag nr. 17 og 18 på vegne av H og V. Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:47:12.760n 26. nov 2010 Forslag nr. 15 og 16 på vegne av H og KrF. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:47:31.000n 26. nov 2010 Forslag nr. 12 - 14 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:47:52.540n 26. nov 2010 Forslag nr. 8 - 11 på vegne av H, KrF og V. Nei 25% (25/102) 75% (77/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:48:10.667n 26. nov 2010 Forslag nr. 7 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:48:29.203n 26. nov 2010 Forslag nr. 4 - 6 på vegne av FrP, H og V. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
2010-11-26 01:48:49.610n 26. nov 2010 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:49:07.883j 26. nov 2010 Stor bokstav A, D, E, F, G, I, K og M. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
2010-11-26 01:49:38.507j 26. nov 2010 Romertall II Stor bokstav H. Ja 75% (76/101) 25% (25/101) 40% (68/169)
2010-11-26 01:50:12.720j 26. nov 2010 Romertall IV § 18-3 annet og tredje ledd Stor bokstav H. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:50:34.137j 26. nov 2010 Stor bokstav H. Øvrige paragrafer og ledd Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
2010-11-26 01:50:59.550j 26. nov 2010 Stor bokstav B. Ja 59% (60/102) 41% (42/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:51:33.937j 26. nov 2010 Romertall I, § 1-3, § 3-30 og § 6-22 Stor bokstav L. Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:52:18.443j 26. nov 2010 Romertall I, Ny § 6-13 B Romertall I, § 5-14 annet ledd nytt annet punktum Romertall I, Ny § 16-7 Stor bokstav C, J og L. Ja 75% (76/101) 25% (25/101) 40% (68/169)
2010-11-26 01:52:50.450j 26. nov 2010 Øvrige paragrafer under romertall I, samt hele romertall II Stor bokstav C, J og L. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
2010-11-26 01:53:19.340j 26. nov 2010 Lovenes overskrifter og lovene i sin helhet Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)