Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47767

Sist oppdatert: 2010-11-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 2 S (2010-2011)

Beskrivelse: Gul bok 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-26 01:30:39.457n 26. nov 2010 Forslag nr. 80 - 83 på vegne av V. Nei 2% (2/100) 98% (98/100) 41% (69/169)
2010-11-26 01:30:59.543n 26. nov 2010 Forslag nr. 74 - 79 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:31:18.237n 26. nov 2010 Forslag nr. 73 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/102) 93% (95/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:31:34.507n 26. nov 2010 Forslag nr. 72 på vegne av H. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:31:53.717n 26. nov 2010 Forslag nr. 4 - 71 på vegne av FrP. Nei 24% (24/102) 76% (78/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:32:10.223n 26. nov 2010 Forslag nr. 3 på vegne av FrP og KrF. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:32:33.137n 26. nov 2010 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
2010-11-26 01:33:02.420j 26. nov 2010 Romertall I. Ja 60% (60/100) 40% (40/100) 41% (69/169)
2010-11-26 01:33:18.107j 26. nov 2010 Romertall II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)