Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47723

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 L (2010-2011), Innst. 137 L (2010-2011), Lovvedtak 33 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:30:50.790j 13. des 2010 Romertall I § 71 annet ledd annet punktum Ja 74% (75/101) 26% (26/101) 40% (68/169)
2010-12-13 23:31:30.940j 13. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 106 tredje ledd annet og tredje punktum og forslag nr. 1 fra FrP Ja 75% (79/105) 25% (26/105) 38% (64/169)
2010-12-13 23:31:30.940n 13. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 106 tredje ledd annet og tredje punktum og forslag nr. 1 fra FrP Nei 25% (26/105) 75% (79/105) 38% (64/169)
2010-12-13 23:31:47.260j 13. des 2010 Øvrige paragrafer og ledd under romertall I, samt romertall II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2010-12-13 23:32:01.333j 13. des 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)