Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47722

Sist oppdatert: 2010-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 S (2010-2011), Innst. 31 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-11 12:59:34.377j 11. nov 2010 Votering i sak nr. 14 Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)