Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47721

Sist oppdatert: 2010-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 S (2010-2011), Innst. 148 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til godtagelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-13 23:32:32.190j 13. des 2010 Sak nr. 9 Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)