Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47544

Sist oppdatert: 2010-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 163 L (2009-2010), Innst. 87 L (2010-2011), Lovvedtak 23 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i politilova m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-06 18:11:39.937j 6. des 2010 Romertall I, II, III og IV Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)