Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47543

Sist oppdatert: 2010-10-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2009-2010), Innst. 29 S (2010-2011)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-28 16:01:43.930j 28. okt 2010 Votering i sak nr. 3 Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)