Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47492

Sist oppdatert: 2010-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 162 S (2009-2010), Innst. 40 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 15. januar 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-11 12:58:29.120j 11. nov 2010 Votering i sak nr. 13 Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)