Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47444

Sist oppdatert: 2010-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:13 (2009-2010), Innst. 78 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-26 13:21:19.817j 26. nov 2010 Votering i sak 3 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)