Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 47419

Sist oppdatert: 2010-10-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 160 S (2009-2010), Innst. 22 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009-2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-28 16:03:07.827j 28. okt 2010 Votering i sak nr. 6 Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)