Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47289

Sist oppdatert: 2010-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:12 (2009-2010), Innst. 77 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-26 13:20:55.950j 26. nov 2010 Votering i sak 2 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)