Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47223

Sist oppdatert: 2010-10-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 157 S (2009-2010), Innst. 23 S (2010-2011)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-28 16:03:47.973j 28. okt 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 76% (78/103) 24% (25/103) 39% (66/169)
2010-10-28 16:03:47.973n 28. okt 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)