Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47168

Sist oppdatert: 2011-02-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:162 S (2009-2010), Innst. 80 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine M. Eriksen Søreide, Ivar Kristiansen, Peter Skovholt Gitmark, Lars Myraune og Gunnar Gundersen om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-08 15:58:17.720j 8. feb 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra H Ja 81% (76/94) 19% (18/94) 44% (75/169)
2011-02-08 15:58:17.720n 8. feb 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra H Nei 19% (18/94) 81% (76/94) 44% (75/169)