Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47159

Sist oppdatert: 2010-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:169 S (2009-2010), Innst. 165 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Tord Lien og Gjermund Hagesæter om tiltak mot vedlikeholdsetterslep

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-16 17:06:21.427n 16. des 2010 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
2010-12-16 17:06:51.237n 16. des 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
2010-12-16 17:07:34.033j 16. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 3 fra V Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
2010-12-16 17:07:34.033n 16. des 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 3 fra V Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)