Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47150

Sist oppdatert: 2010-10-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 153 LS (2009-2010), Innst. 18 S (2010-2011)

Beskrivelse: Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-12 15:04:40.023j 12. okt 2010 Tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)