Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47149

Sist oppdatert: 2010-11-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 151 L (2009-2010), Innst. 58 L (2010-2011), Lovvedtak 4 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådningssaker o.a.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-16 19:15:43.007j 16. nov 2010 Romertall I, II og III Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
2010-11-16 19:15:51.917j 16. nov 2010 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)