Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47147

Sist oppdatert: 2010-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 149 S (2009-2010), Innst. 37 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-11 12:57:16.037j 11. nov 2010 votering i sak nr. 10 Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)