Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47099

Sist oppdatert: 2010-11-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:156 S (2009-2010), Innst. 73 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-23 19:26:40.677n 23. nov 2010 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 25% (26/102) 75% (76/102) 40% (67/169)
2010-11-23 19:27:04.530j 23. nov 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)