Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47097

Sist oppdatert: 2010-11-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:155 S (2009-2010), Innst. 49 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker og Michael Tetzschner om nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-23 19:24:41.297n 23. nov 2010 Forslag nr. 3 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
2010-11-23 19:25:10.943n 23. nov 2010 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP og H. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
2010-11-23 19:25:28.637j 23. nov 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)