Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47061

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 351 L):Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 Forskrift til skatteloven slik at bestemmelsen om maksimal timesats fjernes.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:49:25 +0200:1 18. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 351 L) Nei 42% (71/169) 58% (98/169) 0% (0/169)