Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47044

Sist oppdatert: 2010-11-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 142 S (2009-2010), Innst. 32 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), undertegnet i Paris 27. mai 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-11 12:55:14.743j 11. nov 2010 Votering i sak nr. 5 Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)