Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47038

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 344 L):Stortinget ber regjeringen legge frem en ny sak om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet, slik at disse får en sats på null for utgående fakturering og fullt fradrag (normalt 25 pst.) for inngående fakturaer.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:48:44 +0200:1 18. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 344 L) Nei 24% (41/169) 76% (128/169) 0% (0/169)