Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47037

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 344 L):Stortinget forutsetter at krav om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag, tas ut av ordningen, og at det dermed blir sentralorganisasjonen som skal dokumentere omfanget av den frivillige innsatsen på vegne av den samlede medlemsmassen.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:48:27 +0200:1 18. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 344 L) Nei 43% (72/168) 57% (96/168) 1% (1/169)