Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47036

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 343 L):Stortinget ber regjeringen endre allmennaksjeselskapsloven slik at kjønnsrepresentasjon i styret kun kreves i børsnoterte selskap.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:48:07 +0200:1 18. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 343 L) Nei 24% (41/169) 76% (128/169) 0% (0/169)