Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 47035

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 343 L):Stortinget ber regjeringen fremme sak om foretaksstyring for offentlige virksomheter med sikte på å innføre samme krav til redegjørelse for foretaksstyring for offentlige forvaltningsvirksomheter som for allmennaksjeselskap.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-18 16:47:50 +0200:1 18. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2010 (jf. Innst. 343 L) Nei 44% (74/169) 56% (95/169) 0% (0/169)