Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46951

Sist oppdatert: 2010-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 18 (2009-2010), Innst. 97 S (2010-2011)

Beskrivelse: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-12-09 19:56:22.563j 9. des 2010 Sak nr. 11 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)