Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46950

Sist oppdatert: 2010-11-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2009-2010), Innst. 63 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-18 20:12:40.220j 18. nov 2010 Votering i sak nr. 2 Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)