Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46943

Sist oppdatert: 2010-10-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:149 S (2009-2010), Innst. 24 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-10-28 16:04:49.050n 28. okt 2010 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
2010-10-28 16:05:53.983j 28. okt 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra A, Sp og SV Ja 52% (54/103) 48% (49/103) 39% (66/169)
2010-10-28 16:05:53.983n 28. okt 2010 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra A, Sp og SV Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)