Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46924

Sist oppdatert: 2011-02-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:146 S (2009-2010), Innst. 185 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Laila Dåvøy om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-10 18:22:03.953n 10. feb 2011 Forslag nr. 4 - 9 på vegne av FrP. Nei 27% (24/90) 73% (66/90) 47% (79/169)
2011-02-10 18:22:34.067n 10. feb 2011 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (42/91) 54% (49/91) 46% (78/169)
2011-02-10 18:23:09.447j 10. feb 2011 Innstillingens tilrådning Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)