Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46868

Sist oppdatert: 2011-01-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 169 S (2010-2011)

Beskrivelse: Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-11 14:06:10.570j 11. jan 2011 Sak nr. 5 Ja 100% (156/156) 0% (0/156) 8% (13/169)