Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46853

Sist oppdatert: 2010-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 S (2009-2010), kap. 1833 og 4833, Co2-håndtering

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger