Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46781

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 27. mai 2010 (jf. Innst. 251 L):Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige endringer slik at pensjonspoeng som er opptjent før 2010 skal regnes om til pensjon etter gamle regler, og at besteårsreglen ikke fravikes.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:42:16 +0200:1 17. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 27. mai 2010 (jf. Innst. 251 L) Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)