Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46780

Sist oppdatert: 2010-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. juni 2010 (jf. Innst. 248 L):Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger til politiet som følge av ekstrakostnader med hensyn til håndhevelse av det nye regelverket.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-17 19:33:59 +0200:1 17. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. juni 2010 (jf. Innst. 248 L) Nei 30% (31/104) 70% (73/104) 38% (65/169)