Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46779

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen på vegne av Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L):Stortinget ber regjeringen avvente innføring av administrative sanksjoner for overtredelse av meldeplikt til etter at Stortinget har diskutert de overordnede problemstillinger knyttet til dette som virkemiddel.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:15:41 +0200:1 14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen på vegne av Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L) Nei 17% (17/99) 83% (82/99) 41% (70/169)