Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46778

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L):Stortinget ber regjeringen utarbeide og fremme forslag om en ordning for finansiering av prospektkontrollen der utligning av overskudd eller underskudd utelukkende belastes de foretak som benytter seg av tjenestene.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:15:10 +0200:1 14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L) Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)