Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46776

Sist oppdatert: 2010-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L):Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en egen sak om shorthandelens virkninger på markedene med utgangspunkt i erfaringene etter finanskrisen. Behovet for drastiske virkemidler som innføring av midlertidige forbud må være en del av denne gjennomgangen.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-06-14 19:14:10 +0200:1 14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 25. mai 2010 (jf. Innst. 247 L) Nei 39% (38/98) 61% (60/98) 42% (71/169)