Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 46701

Sist oppdatert: 2010-11-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:10 (2009-2010), Innst. 79 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-11-30 19:09:54.800j 30. nov 2010 Votering over innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)